Σάββατο 25 Μαΐου 2013
Δρ. Πάνος Α. Ευσταθίου
Η χρήση κραμάτων χαλκού στις ΜΕΘ ως μέσο αντιμικροβιακής προστασίας καιτα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του