Η χρήση κραμάτων χαλκού στις ΜΕΘ ως μέσο αντιμικροβιακής προστασίας καιτα οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή του
Δρ. Πάνος Α. Ευσταθίου
Διοικητής Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, Υπουργείο Υγείας