Σάββατο 25 Μαΐου 2013
Καραπάνος Δημ.
Φόρτωση με υγρά στην βαριά σήψη με ARDS. Πώς να εκτιμήσουμε τον λόγο ωφέλειας/κινδύνου;