Σάββατο 25 Μαΐου 2013
Καρελλάς Ιωάν.
Πρέπει να διορθώνουμε τις τιμές παραγόντων πήξης του αίματος σε ασθενή που δεν αιμορραγεί;