Σάββατο 25 Μαΐου 2013
Βάος Νίκ.
«Θα χυθεί αίμα» Η στρατηγική χορήγησης υγρών στο τραύμα και στο αιμορραγικό σοκ